Sme mediálna agentúra, ktorá sa za krátky čas zaradila medzi najsilnejších hráčov na trhu

V  MDS sa zameriavame na klienta a jeho výsledok, nie na veľkosť jeho výdavkov v médiách.

Od roku 2015 cez silné zázemie skupiny Penta, ponúkame našim klientom cenovú efektivitu cez mediálne synergie. 

V roku 2022 sme sa stali druhou najväčšou mediálnou agentúrou na Slovensku.

Klientov

Zamestnancov

Obrat v Eur

Peter Valentovič, CEO

Za tento úspešný príbeh vďačíme našim zamestnancom, ktorí v sebe majú prirodzene zakotvené hodnoty, na ktorých stojí naša firma:

Peter Valentovič, CEO

Tomáš Huňa, Research & Analysis Director

HĽADAJ ĎALŠIE MOŽNOSTI

NAŠE KNOW-HOW POSÚVAME ZA HRANICE MEDIÁLNEHO SERVISU

Klientom nepredávame len mediálny priestor. Hľadáme nové možnosti, ktoré prinesú rast ich obchodných výsledkov. Nie sme pohodlní a pracujeme nad rámec zadaní. Aktívne reagujeme na najnovšie trendy a zmeny na trhu, neustále sa vzdelávame, vyhľadávame informácie, snažíme sa prichádzať s „out of the box“ riešeniami. Zjednodušujeme a automatizujeme procesy, aby sme mali viac času na rozvoj svojich osobností, schopností a zručností. S klientmi, kolegami i prostredníctvom médií sa delíme o získané poznatky a takisto sa prezentujeme našimi úspechmi.

Katarína Pantáková, Sales Director

JEDNAJ VŽDY NA ROVINU

KLIENT ČI KOLEGA, VŠETCI SME PARTNERI

S klientmi i medzi sebou jednáme vždy férovo a otvorene, zároveň s úctou a ochotou. Nebojíme sa povedať svoj názor, sme na jednej lodi a navzájom si dôverujeme. Nemusíme vždy s klientom súhlasiť, no neustále mu navrhujeme tie najlepšie riešenia, ktoré opierame o zrozumiteľné a fundované argumenty. Len profesionálnym a priamym prístupom je možné získať si rešpekt klienta a stať sa jeho rovnocenným partnerom.

Katarína Pantáková, Sales Director

Martina Synaková, Client Service Director

PREVYŠUJ OČAKÁVANIA

DÁVAME PRÍLEŽITOSTI VYNIKNÚŤ TALENTOM

Za všetkým sú naši ľudia a ich jedinečnosť, talent. Každému dávame priestor na rozvoj v tom, čo ho zaujíma a baví, resp. v čom vyniká. Sme nároční na výsledky, no vieme ich aj patrične oceniť. Poskytujeme zaujímavé pracovné príležitosti, a to nie len v rámci agentúry, ale aj v rámci našej materskej skupiny. Prekážkou pri kariérnom postupe nie sú hranice medzi oddeleniami, firmami, ba ani krajinami.

Ingrid Kupkovičová, CFO

SPOĽAHNI SA

VYŽADUJEME A POSKYTUJEME 100% SPOĽAHLIVOSŤ

Základom všetkého je spoľahlivosť. Spoliehame sa na svoj úsudok. Spoliehame sa na kolegov. Plníme termíny a záväzky. Dodávame 100% výstupy. Prijímame a delegujeme zodpovednosti. Ak sa vieme na niekoho spoľahnúť, nemusíme ho kontrolovať a tým podporujeme jeho nezávislosť a rast. Pre našich klientov zabezpečujeme bezchybný servis a sme im ochotne k dispozícii vždy, keď nás potrebujú. Jedine tak sa môžu spoľahnúť oni na nás. Ak aj pochybíme, nezametáme problémy pod koberec, ale sa im postavíme čelom.

Ingrid Kupkovičová, CFO

Branislav Jankovič, Digital Director

USMIEVAJ SA

ABSOLÚTNA ZÁBAVA PRI ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI

Od začiatku si zakladáme na neformálnej firemnej kultúre. Dobrá nálada, nadšenie a pozitívny prístup k práci nám spríjemňuje každý deň. S úsmevom nám ide všetko ľahšie. Hľadáme rovnováhu medzi prácou a osobným časom. Podporujeme spokojnosť a zdravie našich ľudí. Klienti aj dodávatelia vedia, že sme dobrá partia a že s nami je o zábavu postarané. No keď treba, sme vždy odborníci a profesionáli.

mds
Media and Digital Services a.s.

DIGITAL PARK I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
IČO: 48 238 902
IČ DPH: SK2120114018
info@mdservices.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
©2020 Media and Digital Services a.s.