Ako efektívne minimalizovať nedodávky TV kampaní?

Klient: Klienti MDS

Mediamix: TV

Názov projektu: TreeMap

Obdobie realizácie: celoročne

Cieľová skupina: All

Zadanie: Minimalizácia nedodávok TV kampaní

Zadanie

Televízie na slovenskom trhu už dlhodobo bojujú s vysokou vypredanosťou priestoru, čo počas najsilnejších mesiacov v roku v kombinácii s nedosahovaním predikovaných ratingov znamená nedodávanie kampaní klientov.

Naším cieľom je preto okrem napĺňania základných parametrov kampane, ako sú afinita a reach, aj maximálna snaha o minimalizovanie nedodávok zo strany TV.

Riešenie

K napĺňaniu týchto cieľov nám slúna monitorovanie aktuálneho vývoja sledovanosti jednotlivých televízií a vizualizácia získaných dát pomocou nástroja TreeMap. Pri plánovaní kampane tak disponujeme názornejším prehľadom o tom, ktoré relácie sa stretávajú s prepadom sledovanosti, resp. zaostávajú výkonnosťou za očakávaniami.

Vďaka nezačleneniu problematických relácií do bookingu kampane (a naopak, akcentovaním relácií, ktorých sledovanosť prevyšuje predikty) vieme klientom garantovať nižšie čísla nedodávok v porovnaní s celým trhom.

Výsledok

Máj tohto roku priniesol zatiaľ najväčší prepad sledovanosti v porovnaní s predikciou televízií, pričom pri oboch najsilnejších komerčných TV skupinách bol tento pokles až nad úrovňou -20%.

Pri kampaniach, ktoré to umožňovali, sme predpovede vychádzajúce z historických dát konfrontovali s aktuálnymi výstupmi z TreeMap a podľa toho nastavili booking.

Oproti trhu sa nám podarilo nedodávky znížiť až na polovicu a v prípade niektorých klientov ich dokonca udržať na jednocifernom čísle.

Viac našich prác

mds
Media and Digital Services a.s.

DIGITAL PARK I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
IČO: 48 238 902
IČ DPH: SK2120114018
info@mdservices.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
©2020 Media and Digital Services a.s.