V týždenníku Plus 7 dní sme využili maximálny potenciál reklamného priestoru od falošnej obálky cez rôzne inzercie naprieč celým časopisom s cieľom vyvolať pocit, že sme jediný inzerent a zvýšili tak údernosť reklamy (Impact).